Укр Рус

Кодекс законів про працю України
Стаття 21. Трудовий договірСт. 21 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIIIТрудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

{ Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 20.03.91, N від 05.07.95, N 1356-XIV від 24.12.99 } { Офіційне тлумачення частини третьої статті 21 див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/98 від 09.07.98 }

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...265 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

Рекомендовані сторінки

Кодекс законів про працю України Стаття 23. Строки трудового договору Кодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору Кодекс законів про працю України Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника Кодекс законів про працю України Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договоруДодати коментар до ст.21 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII