Укр Рус
< Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праціСт. 42 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

 

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

 

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

 

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

 

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

 

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

 

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

 

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

 

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

 

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.


Стаття 1 ...40 41 42 42-1 43 ...265 

Перейти до статті