Укр Рус
< Закони України

Про Антимонопольний комітет України


Скачать бесплатно Закон України Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993 № 3659-XII

Закон України Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993 № 3659-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Антимонопольний комітет України Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України

ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень

ГЛАВА III. СТАТУС ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ГОЛОВИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України Стаття 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посад першого заступника, заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого

ГЛАВА IV. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями Стаття 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України Стаття 21. Повідомлення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації Стаття 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету України з компетентними органами інших держав Стаття 23. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень Стаття 25. Звернення до суду

ГЛАВА V. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 26. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Антимонопольного комітету України Стаття 29. Охорона особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про страховий фонд документації України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Про електронні довірчі послуги Про споживче кредитування Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною