Укр Рус
< Закони України

Про Антимонопольний комітет України


Скачать бесплатно Закон України Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993 № 3659-XII

Закон України Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993 № 3659-XII ЗмістГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Антимонопольний комітет України Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України

Статтю 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006

Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України

ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України

Статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України

Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4287-VI від 23.12.2011

Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу

Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень

ГЛАВА III. СТАТУС ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ГОЛОВИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Стаття 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України Стаття 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посад першого заступника, заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого

ГЛАВА IV. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями Стаття 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України Стаття 21. Повідомлення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України Стаття 22-1. Обов'язок надання інформації Стаття 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету України з компетентними органами інших держав Стаття 23. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень Стаття 25. Звернення до суду

ГЛАВА V. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 26. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Антимонопольного комітету України Стаття 29. Охорона особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України Стаття 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про металобрухт Про безоплатну правову допомогу Про кооперацію Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України Про загальнообов язкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності