Укр Рус

Про архітектурну діяльність
Стаття 14. Головні архітекториСт. 14 ЗУ Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV
Керівники органів містобудування та архітектури, визначених статтею 13 цього Закону, за посадою є головними архітекторами відповідних адміністративно-територіальних одиниць .

Призначення на посаду головного архітектора здійснюється виключно за результатами конкурсу.

В конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років. { Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Конкурси на заміщення посади головних архітекторів проводяться за участю місцевих організацій Національної спілки архітекторів України.

Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури як автори чи співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації відповідної території. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури в межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території їх адміністративної діяльності. У таких випадках погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури вищого рівня.

{ Частина п'ята статті 14 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

Головний архітектор міста, району погоджує містобудівне та архітектурне проектне рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.


Стаття 1 ...11 13 14 16 16-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті