Укр Рус

Про авторське право і суміжні права


Скачать бесплатно Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII

Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні права Стаття 3. Сфера дії Закону Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства

Розділ II АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Стаття 7. Суб'єкти авторського права Стаття 8. Об'єкти авторського права Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір Стаття 13. Співавторство

Статтю 15 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2939-VI від 13.01.2011

Стаття 14. Особисті немайнові права автора Стаття 15. Майнові права автора Стаття 16. Авторське право на службові твори Стаття 17. Авторське право на аудіовізуальний твір Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні програми Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва Стаття 27. Право слідування Стаття 28. Строк дії авторського права Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права Стаття 32. Передача права на використання твору Стаття 33. Договори на право використання творів Стаття 34. Відповідальність за невиконання авторського договору

Розділ III СУМІЖНІ ПРАВА

Стаття 35. Об'єкти суміжних прав Стаття 36. Суб'єкти суміжних прав Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав Стаття 38. Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення Стаття 39. Майнові права виконавців Стаття 40. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм Стаття 41. Майнові права організацій мовлення Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою Стаття 44. Строк дії суміжних прав

Розділ IV УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління Стаття 49. Функції організацій колективного управління

Розділ V ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Про індексацію грошових доходів населення Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки Про недержавне пенсійне забезпечення Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу


Рекомендовані сторінки

Про авторське право і суміжні права Стаття 7. Суб'єкти авторського права Про авторське право і суміжні права Стаття 49. Функції організацій колективного управлінняДодати коментар до ЗУ Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII