Укр Рус

Про політичні партії в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-III

Закон України Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-III ЗмістСтаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії  Стаття 2. Поняття політичної партії  Стаття 3. Правова основа і регламентація діяльності політичних партій  Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій  Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій  Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження  Стаття 7. Програма політичної партії  Стаття 8. Статут політичної партії  Стаття 9. Назва та символіка політичної партії  Стаття 10. Створення політичної партії  Стаття 11. Реєстрація політичних партій  Стаття 12. Права політичних партій  Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій  Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій  Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії  Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії  Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій  Стаття 19. Заходи, які можуть вживатися до політичних партій  Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності  Стаття 21. Заборона політичної партії  Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії  Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії  Стаття 24. Анулювання реєстраційного свідоцтва 

Інші нормативні акти

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Про засади функціонування ринку електричної енергії України Про організацію оборонного планування Про державне регулювання у сфері комунальних послуг Про рекламу