Укр Рус
< Закони України

Про дошкільну освіту


Скачать бесплатно Закон України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III

Закон України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III ЗмістСтаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту  Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту  Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти  Стаття 4. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини Стаття 5. Система дошкільної освіти  Стаття 6. Принципи дошкільної освіти  Стаття 7. Завдання дошкільної освіти  Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті  Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти  Стаття 10. Мова у дошкільній освіті  Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти Стаття 13. Установчі документи суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Стаття 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти Стаття 15. Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Стаття 16. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти  Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти  Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти  Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти  Стаття 23. Освітня програма Стаття 24. Планування роботи закладу дошкільної освіти Стаття 25. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти  Стаття 27. Учасники освітнього процесу Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти  Стаття 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти  Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти  Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти  Стаття 32. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку  Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти Стаття 35. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють  Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти Стаття 38. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти Стаття 39. Штатні розписи закладів дошкільної освіти Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти  Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту  Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування Про заставу Про колективні договори і угоди