Укр Рус

Про дошкільну освіту


Скачать бесплатно Закон України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III

Закон України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III ЗмістСтаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту  Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту  Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти  Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік  Стаття 5. Система дошкільної освіти  Стаття 6. Принципи дошкільної освіти  Стаття 7. Завдання дошкільної освіти  Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті  Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти  Стаття 10. Мова у дошкільній освіті  Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження  Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів  Стаття 13. Статут дошкільного навчального закладу  Стаття 14. Комплектування груп дошкільного навчального закладу  Стаття 15. Статус дошкільного навчального закладу  Стаття 16. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу  Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти  Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти  Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти  Стаття 20. Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу  Стаття 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів  Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти  Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація  Стаття 24. Планування роботи дошкільного навчального закладу  Стаття 25. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти  Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу  Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти  Стаття 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти  Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти  Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти  Стаття 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу  Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку  Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі  Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі  Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють  Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів  Стаття 38. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу  Стаття 39. Штатні розписи дошкільних навчальних закладів  Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти  Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту 

Інші нормативні акти

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Про реабілітацію інвалідів в Україні Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України Про фізичну культуру і спорт