Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 32. Порядок формування статутного капіталу банкуСт. 32 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-IIIСтатутний капітал банку формується відповідно до вимог цього Закону, законодавства України та установчих документів банку.

Формування та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях. { Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють до 1 січня 2012 року згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 }

Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, до отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків має право витрачати кошти, що вносяться засновниками для формування її статутного капіталу, виключно з метою підготовки до здійснення нею банківської діяльності.

{ Частина четверта статті 32 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Регулятивний капітал банку не може бути меншим за статутний капітал. Ця вимога не поширюється на новостворений банк протягом одного року з дня отримання ним банківської ліцензії.

{ Частина п'ята статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами N 133-V від 14.09.2006, N 3024-VI від 15.02.2011 }

Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.

Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III