Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про банки і банківську діяльність
Стаття 38. Загальні збори учасників банкуСт. 38 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III


Чинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018


До виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить прийняття рішень щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до статуту банку;

3) зміни розміру статутного капіталу банку;

4) обрання та відкликання членів ради банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами ради банку;

5) затвердження річних результатів діяльності банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту ради банку, правління банку, ревізійної комісії банку (у разі її створення) та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

6) покриття збитків та розподілу прибутку;

7) затвердження розміру річних дивідендів;

8) затвердження положення про загальні збори учасників банку та внесення змін до нього;

9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління банку;

10) затвердження положення про ревізійну комісію (у разі її створення) та внесення змін до нього;

11) зміни організаційно-правової форми банку;

12) розміщення акцій, їх дроблення або консолідації;

13) викупу банком розміщених ним акцій;

14) анулювання акцій банку;

15) припинення банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) банку, затвердження ліквідаційного балансу.

До компетенції загальних зборів учасників банку статутом банку можуть бути віднесені й інші питання. Повноваження, що не належать до виключної компетенції загальних зборів учасників банку, можуть бути віднесені до компетенції ради банку, якщо інше не встановлено законом.

Національний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників банку.

Рішення загальних зборів учасників банку не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).


Стаття 1 ...36 37 38 39 40 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті