Укр Рус
< Закони України

Про державну допомогу сім ям з дітьми


Скачать бесплатно Закон України Про державну допомогу сім ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-XII

Закон України Про державну допомогу сім ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-XII ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми Стаття 4. Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми Стаття 5. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми Стаття 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми

Розділ II ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Стаття 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами Стаття 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Розділ III ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ { Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( ) від 28.12.2007 }

Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини Стаття 11. Умови призначення допомоги при народженні дитини Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Розділ III-А ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини

{ Розділ IV виключено на підставі Закону N 1166-VII від 27.03.2014 }

Розділ V ( Установити на 2005 рік, що розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, обчислюється виходячи із такого значення прожиткового мінімуму: з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні, для дітей від 6 до 18 років - 460 гривень; з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень згідно із Законами N 2285-IV ( ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( ) від 25.03.2005 ) ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Стаття 16. Право на допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Стаття 17. Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Розділ V-A
( Установити на 2005 рік, що розмір допомоги на дітей одиноким матерям обчислюється виходячи із такого значення прожиткового мінімуму: з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років - 460 гривень; з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень згідно із Законами N 2285-IV ( ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( ) від 25.03.2005 ) ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Стаття 18-1. Право на допомогу на дітей одиноким матерям Стаття 18-2. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям Стаття 18-3. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям Стаття 18-4. Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється

Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН

Стаття 21. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги Стаття 22. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги Стаття 23. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу Стаття 24. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про концесії Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Про транспорт Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму