Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру 



Ст. 21 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV



1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у випадках, встановлених цим Законом.

{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011 }

2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення ( z0539-04 ) встановлюються Міністерством юстиції України.

{ Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 5461-VI від 16.10.2012 }

{ Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону N 5316-VI від 02.10.2012 }


4. У виписці зазначаються:

найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або ім'я фізичної особи - підприємця; { Абзац другий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); { Абзац третій частини четвертої статті 21 в редакції Закону N 4839-VI від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5410-VI від 02.10.2012 }


{ Абзац четвертий частини четвертої статті 21 виключено на підставі Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }


місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або місце проживання фізичної особи - підприємця; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків; { Абзац шостий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації; { Частину четверту статті 21 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

дата видачі виписки.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності, а також у разі, якщо підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено, у виписці робиться відповідний запис.

{ Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011 }


{ Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:

відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.


{ Частину дев'яту статті 21 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи - підприємця; включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи; змін до установчих документів юридичної особи; включення до Єдиного державного реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

{ Частина десята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-VI від 07.04.2011, N 4223-VI від 22.12.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }

11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з його веденням.

12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.


Стаття 1 ...19 20 21 22 22-1 ...53 

Перейти до статті