Укр Рус

Про дорожній рух


Скачать бесплатно Закон України Про дорожній рух вiд 30.06.1993 № 3353-XII

Закон України Про дорожній рух вiд 30.06.1993 № 3353-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух Стаття 2. Законодавство про дорожній рух Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху

Розділ II
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОДАВЧОЇ І ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ ТА ІНШИХ МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху

Статтю 4 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008; в редакції Закону N 3565-VI від 05.07.2011

Статтю 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Статтю 4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Статтю 4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів Стаття 8. Компетенція органів територіального громадського самоврядування Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів

Статтю 10 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Стаття 11. Участь міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об'єднань у забезпеченні безпеки дорожнього руху Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов'язки посадових осіб у цій сфері Стаття 13. Участь об'єднань громадян і громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху

Розділ III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Стаття 14. Учасники дорожнього руху Учасниками дорожнього руху є особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів. До учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин. Учасники дорожнього руху мають право на: безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху; вивчення норм і правил дорожнього руху; отримання від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій, а також підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України інформації про умови дорожнього руху. { Абзац четвертий частини третьої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 743-IV ( ) від 15.05.2003, N 586-VI ( ) від 24.09.2008 } Учасник дорожнього руху може оскаржити дію працівника підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у разі порушення з його боку чинного законодавства. { Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 743-IV ( ) від 15.05.2003, N 586-VI ( ) від 24.09.2008 } Учасники дорожнього руху зобов'язані: знати і неухильно дотримувати вимог цього Закону, Правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху; створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, організаціям і громадянам; виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю щодо дотримання законодавства про дорожній рух. Працівники органів внутрішніх справ, військової інспекції безпеки дорожнього руху, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, дорожньо-експлуатаційних служб при виконанні службових обов'язків можуть відступати від окремих вимог Правил дорожнього руху лише у випадках і при виконанні умов, викладених у них. ( Частина шоста статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 557-XIV ( ) від 24.03.99, Законами N 743-IV ( ) від 15.05.2003 )

Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу Стаття 17. Основні права і обов'язки пішохода Стаття 18. Основні обов'язки та права пасажира Стаття 19. Основні права і обов'язки велосипедистів і погоничів тварин Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху

Розділ IV
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ

Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці, їх поділ, користування ними Стаття 22. Основні вимоги щодо проектування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів Стаття 23. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів Стаття 24. Основні вимоги до діяльності власників доріг, вулиць та залізничних переїздів Стаття 25. Обладнання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів об'єктами сервісу

Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах Стаття 26-1. Обмеження або заборона дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин

Розділ V
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Статтю 30 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Статтю 30 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Статтю 30 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008

Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію України транспортних засобів Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що перебувають в експлуатації Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів

Розділ VI
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 38. Завдання стандартизації та нормування дорожнього руху Стаття 39. Стандарти дорожнього руху Стаття 40. Нормативи дорожнього руху Стаття 41. Правила дорожнього руху

Розділ VII
ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Розділ VIII
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів Стаття 46. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів Стаття 47. Організація подання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах Стаття 48. Медична підготовка водіїв і посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Розділ IX
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища Стаття 50. Проектні та наукові розробки

Розділ Х
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Розділ XI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух

Розділ XII
МІЖНАРОДНІ УГОДИ

Стаття 54. Міжнародні угоди Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про управління обєктами державної власності Про охорону атмосферного повітря Про відходи Про наукову і науково-технічну діяльність Про Суспільне телебачення і радіомовлення України