Укр Рус
< Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захистуСт. 23 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-III
{ Назва статті 23 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

Правоохоронні органи: { Абзац перший статті 23 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

{ Абзац другий статті 23 виключено на підставі Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози; { Статтю 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009 }

беруть участь у визначенні рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у розробленні, створенні та запровадженні в дію відповідних систем фізичного захисту;

інформують орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, про необхідність коригування встановленого рівня фізичного захисту; { Абзац п'ятий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

вживають заходів відповідно до компетенції і чинного законодавства у разі виявлення порушень встановленого рівня фізичного захисту;

забезпечують професійну підготовку посадових та службових осіб підрозділів, які здійснюють функції фізичного захисту;

у межах своєї компетенції здійснюють оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення і попередження, припинення та розкриття відповідних правопорушень у сфері фізичного захисту, передбачених цим Законом, та щодо повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; { Абзац восьмий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009 }

беруть участь у проведенні спеціальної перевірки громадян у зв'язку з наданням їм допуску до особливих робіт. { Абзац дев'ятий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI  від 17.11.2009 }


Стаття 1 ...21 22 23 24 25 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті