Укр Рус

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання


Скачать бесплатно Закон України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від 19.10.2000 № 2064-III

Закон України Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від 19.10.2000 № 2064-III ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Цілі фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Стаття 3. Засади державної політики з фізичного захисту

Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Стаття 4. Сфера дії Закону Стаття 5. Умови досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні Стаття 5-1. Проектна загроза Стаття 5-2. Державна система фізичного захисту Стаття 6. Досягнення цілей фізичного захисту конкретних ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання Стаття 7. Досягнення цілей фізичного захисту конкретного перевезення Стаття 8. Охорона та оборона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Розділ II ОКРЕМІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ, ГРОМАДЯНИНА, ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стаття 9. Обмеження, що запроваджуються у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України

Статтю 9 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Стаття 10. Інформація, доступ до якої обмежується Стаття 11. Одержання іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, допусків та дозволів до місць і робіт, де діють обмеження

Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 623-V від 08.02.2007

Стаття 12. Статус осіб, які здійснюють фізичний захист

Розділ III ОСНОВНІ ВИМОГИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 13. Нормування фізичного захисту

Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Стаття 14. Окремі питання дозвільної діяльності Стаття 15. Державна експертиза фізичного захисту Стаття 16. Державна перевірка систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Стаття 17. Професійна підготовка з фізичного захисту Стаття 18. Першочергові вимоги фізичного захисту

Статтю 18 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Статтю 18 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Стаття 19. Рівень фізичного захисту

Статтю 19 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Статтю 19 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Стаття 20. Основні вимоги до системи фізичного захисту Стаття 21. Основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері використання ядерної енергії

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері фізичного захисту Стаття 23. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність, щодо фізичного захисту

Статтю 23 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009

Стаття 24. Повноваження центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національної академії наук України щодо фізичного захисту Стаття 25. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну допомогу суб’єктам господарювання Про оцінку впливу на довкілля Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування Про гуманітарну допомогу Про архітектурну діяльність