Укр Рус
< Закони України

Про загальнообов язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві


Скачать бесплатно Закон України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 № 1105-XIV

Закон України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999 № 1105-XIV ЗмістСтаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від нещасного випадку Стаття 4. Законодавство про страхування від нещасного випадку Стаття 5. Основні принципи страхування від нещасного випадку Стаття 6. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку Стаття 7. Роботодавець Стаття 8. Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасного випадку Стаття 9. Страхування зародка та новонародженого Стаття 10. Процедура страхування працівників Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку Стаття 12. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку Стаття 13. Страховий ризик і страховий випадок Стаття 14. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання Стаття 15. Фонд соціального страхування від нещасних випадків Стаття 16. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків Стаття 17. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 18. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 20. Майно Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 21. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків Стаття 22. Профілактика нещасних випадків Стаття 23. Страхові експерти з охорони праці Стаття 24. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності Стаття 24-1. Права Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 25. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів Стаття 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 27. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку Стаття 28. Страхові виплати Стаття 29. Перерахування розміру страхових виплат Стаття 30. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим Стаття 31. Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу Стаття 32. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації Стаття 33. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого Стаття 34. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди Стаття 35. Документи для розгляду справ про страхові виплати Стаття 36. Розгляд справ про страхові виплати Стаття 37. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг Стаття 38. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг Стаття 39. Оподаткування страхових виплат Стаття 40. Строки проведення страхових виплат Стаття 41. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах Стаття 42. Зберігання справ про страхові виплати Стаття 43. Права застрахованого Стаття 44. Обов'язки застрахованого Стаття 45. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Стаття 47. Порядок визначення класу професійного ризику Стаття 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків Стаття 49. { Статтю 49 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 } Стаття 50. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання або неналежне виконання умов страхування Стаття 51. Відповідальність осіб, які надають соціальні послуги Стаття 52. Відповідальність страхувальника за невиконання своїх обов'язків Стаття 53. Відповідальність застрахованої особи за невиконання умов страхування Стаття 54. Інформація про страхування від нещасного випадку Стаття 55. Вирішення спорів

Інші нормативні акти

Про нафту і газ Про державну допомогу суб’єктам господарювання Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині Про очищення влади Про житловий фонд соціального призначення