Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування


Скачать бесплатно Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 23.09.1999 № 1105-XIV

Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 23.09.1999 № 1105-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 18.02.2018

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство України про соціальне страхування Стаття 3. Принципи соціального страхування

Розділ II
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Стаття 4. Фонд соціального страхування України Стаття 5. Управління Фондом соціального страхування України Стаття 6. Правління Фонду соціального страхування України Стаття 7. Повноваження правління Фонду соціального страхування України Стаття 8. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України Стаття 9. Основні завдання і функції Фонду соціального страхування України та його робочих органів Стаття 10. Права, обов’язки та відповідальність Фонду соціального страхування України Стаття 11. Формування та використання коштів Фонду соціального страхування України Стаття 12. Страхові внески Стаття 13. Майно та матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування України Стаття 14. Відносини з органами виконавчої влади

Розділ III
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА І ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Стаття 15. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника Стаття 16. Права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб Стаття 17. Вирішення спорів

Розділ IV
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Стаття 18. Особи, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 19. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 20. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 21. Обчислення страхового стажу Стаття 22. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати Стаття 23. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності Стаття 24. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності Стаття 25. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах Стаття 26. Розмір допомоги по вагітності та пологах Стаття 27. Право на допомогу на поховання Стаття 28. Розмір допомоги на поховання Стаття 29. Лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів Стаття 30. Призначення та виплата матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 31. Документи, необхідні для призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 32. Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Стаття 33. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах Стаття 34. Порядок фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників

Розділ V
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Стаття 35. Особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку Стаття 36. Страхові виплати Стаття 37. Перерахування розміру страхових виплат Стаття 38. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим Стаття 39. Тимчасове переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу Стаття 40. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації Стаття 41. Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого Стаття 42. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди Стаття 43. Документи для розгляду справ про страхові виплати Стаття 44. Розгляд справ про страхові виплати Стаття 45. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг Стаття 46. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг Стаття 47. Строки проведення страхових виплат Стаття 48. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах Стаття 49. Зберігання справ про страхові виплати Стаття 50. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Стаття 51. Страхові експерти з охорони праці

Статтю 52 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015

Розділ VI
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 53. Контроль за діяльністю Фонду соціального страхування України Стаття 54. Державний нагляд у сфері соціального страхування Прикінцеві та перехідні положення

Інші нормативні акти

Про оборону України Про оренду землі Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення Про захист рослин