Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про Конституційний Суд України


Скачать бесплатно Закон України Про Конституційний Суд України від 13.07.2017 № 2136-VIII

Закон України Про Конституційний Суд України від 13.07.2017 № 2136-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 18.02.2018

Розділ I
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Конституційного Суду України Стаття 2. Засади діяльності Суду Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду Стаття 4. Місцезнаходження Конституційного Суду Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду Стаття 6. Відкритість діяльності Суду

Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 7. Повноваження Суду Стаття 8. Межі повноважень Суду Стаття 9. Склад Суду Стаття 10. Повноважність Суду

Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з’їздом суддів України Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного Суду Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду

Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його сім’ї Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці або пенсія Стаття 28. Відпустка судді Конституційного Суду Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного Суду Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду

Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО

Стаття 32. Організаційна структура Суду Стаття 33. Голова Суду Стаття 34. Заступник Голови Суду Стаття 35. Велика палата Стаття 36. Сенат Стаття 37. Колегія Стаття 38. Секретар Колегії Стаття 39. Засідання Суду, пов’язані з організаційною діяльністю Стаття 40. Постійні комісії Суду Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду Стаття 44. Секретаріат Суду Стаття 45. Архів Суду Стаття 46. Бібліотека Суду Стаття 47. Офіційне видання Суду

Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи

Розділ II
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 50. Форми звернення до Суду Стаття 51. Конституційне подання Стаття 52. Суб’єкт права на конституційне подання Стаття 53. Конституційне звернення Стаття 54. Суб’єкт права на конституційне звернення Стаття 55. Конституційна скарга Стаття 56. Суб’єкт права на конституційну скаргу

Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегіях Стаття 59. Суддя-доповідач у справі Стаття 60. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді

Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду

Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ

Стаття 64. Форми конституційного провадження Стаття 65. Засідання та пленарні засідання Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи Стаття 70. Учасники конституційного провадження Стаття 71. Права та обов’язки учасника конституційного провадження Стаття 72. Права та обов’язки залученого учасника конституційного провадження Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді Стаття 74. Мова конституційного провадження Стаття 75. Строки конституційного провадження Стаття 76. Об’єднання і роз’єднання конституційних проваджень

Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ

Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги

Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ

Стаття 79. Спрямування конституційного звернення Стаття 80. Предмет розгляду Стаття 81. Участь у конституційному провадженні Стаття 82. Резолютивна частина висновку

Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 83. Види актів Стаття 84. Рішення Суду Стаття 85. Висновок Суду Стаття 86. Ухвала Суду Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом Стаття 89. Вимоги до рішення Суду Стаття 90. Вимоги до висновку Суду Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями) Стаття 92. Юридична позиція Конституційного Суду Стаття 93. Окрема думка Судді Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз’яснення порядку виконання актів Суду Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них

Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду Розділ III ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ IV Перехідні положення

Інші нормативні акти

Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань Про землеустрій Про теплопостачання Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Про газ (метан) вугільних родовищ