Укр Рус

Про металобрухт
Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтомСт. 4 ЗУ Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIVОперації з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. від 19.01.2006 )

Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим підприємствам. Ліцензії на заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим металургійним переробним підприємствам. від 25.12.2002 )

Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону , який складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Місцеві державні адміністрації можуть делегувати виконавчому органу відповідних сільських, селищних, міських рад повноваження щодо обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону. У містах Автономної Республіки Крим, на територію яких не поширюється повноваження районних державних адміністрацій, акти обстеження складаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, яка може делегувати ці повноваження виконавчому органу відповідних рад. Відмова у видачі акта обстеження може бути оскаржена в установленому порядку. від 25.12.2002; в редакції Закону N 2165-IV від 04.11.2004 )

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів господарювання і юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.

{ Частина сьома статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, забороняється.

{ Частина дев'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }

Збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняються. від 25.12.2002 )

Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту. В акті робиться відмітка про вибухову безпеку, а в разі потреби - про дезактивацію і очищення металобрухту від шкідливих речовин та зазначається рівень дози випромінювання. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до стандартів. від 25.12.2002 )

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов'язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року. від 25.12.2002 )

Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років.

від 16.11.2000 )

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV 

Рекомендовані сторінки

Про місцеві державні адміністрації Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій