Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання т від 21.10.2010 № 2624-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності
Стаття 7. Конкурс на право отримання в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

1. Після завершення підготовки об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:

затверджує конкурсну документацію;

утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи. До складу конкурсної комісії включаються також представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних послуг і професійних спілок, що є стороною або приєдналися до Галузевої угоди; { Абзац третій частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

оголошує конкурс;

визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі (у розмірі від одного до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. Оголошення конкурсу здійснюється конкурсною комісією в десятиденний строк з дня її утворення шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і на веб-сайті відповідної ради (за його наявності) інформації про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про: { Абзац перший частини другої статті 7 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

об'єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);

орган, який передає об'єкт в оренду чи концесію, - відповідну раду;

строк, на який об'єкт передається в оренду чи концесію;

строк подання заявок на участь у конкурсі;

розмір реєстраційного внеску;

строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації.

вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі; { Частину другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

кваліфікаційні вимоги до претендентів. { Частину другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

Конкурсна комісія також надсилає інформацію про об’єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які забезпечують надання (розраховані на надання) послуг у зазначених сферах не менш як десяти тисячам фізичних осіб, а також про об’єкти централізованого теплопостачання із сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину для розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства. { Абзац одинадцятий частини другої статті 7 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

3. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі. { Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

4. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство має право отримати об'єкт в оренду без проведення конкурсу.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

5. У заявці на участь у конкурсі зазначаються:

повне найменування претендента (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця);

відомості про його державну реєстрацію;

відомості про фінансово-майновий стан заявника;

відомості про наявність у претендента або його засновника (учасника) досвіду обслуговування об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;

відомості про дотримання кваліфікаційних вимог, установлених цим Законом та умовами конкурсу. { Частина п'ята статті 7 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }
  6. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, встановленим цим Законом і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє претендента (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини). Рішення про відхилення заявки може бути оскаржено в судовому порядку. { Частина шоста статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

7. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, у тому числі відомостями щодо:

умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;

обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

вимог до обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер; { Абзац четвертий частини сьомої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

вимог до претендента (орендаря чи концесіонера); { Абзац п'ятий частини сьомої статті 7 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

обов'язків орендаря чи концесіонера за договором оренди або концесії; { Абзац шостий частини сьомої статті 7 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;

особливих вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

8. Претендент, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

9. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

10. Претенденти протягом дев'яноста днів з дня оголошення конкурсу готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції). Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій. { Частина десята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }
  11. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

12. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу.

13. Протягом тридцяти днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс. У разі якщо зареєстровано лише одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків, коли відповідно до частини шістнадцятої цієї статті було прийнято рішення про визнання єдиного учасника переможцем конкурсу.

14. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками конкурсу конкурсні пропозиції, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов оренди чи концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення оренди чи концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу. { Частина чотирнадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

15. На підставі висновків конкурсної комісії відповідна рада, визначена у статті 3 цього Закону, не пізніше ніж протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення повідомляє переможця.

Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу підлягають розміщенню на веб-сайті відповідної ради (за його наявності), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, наступного дня після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня - опублікуванню у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою). { Частину п'ятнадцяту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

16. У разі якщо під час проведення конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, з'ясується, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано лише одного учасника, відповідна рада на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.

17. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції проекту договору відповідна рада укладає з ним договір оренди чи концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Орендо- чи концесієдавцем у договорі виступає відповідна рада. { Абзац перший частини сімнадцятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем.

18. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розглядаються в порядку, визначеному законом. { Частина вісімнадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.20

Стаття 2 ...5 6 7 8 9 ...18

Перейти до статті