Укр Рус

Про попередження насильства в сім'ї


Скачать бесплатно Закон України Про попередження насильства в сім'ї від 15.11.2001 № 2789-III

Закон України Про попередження насильства в сім'ї від 15.11.2001 № 2789-III ЗмістСтаття 1. Визначення термінів  Стаття 2. Законодавство про попередження насильства в сім'ї  Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї  Стаття 4. Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї  Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань попередження насильства в сім'ї, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім'ї Стаття 6. Повноваження уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства в сім'ї Стаття 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім'ї  Стаття 8. Кризові центри  Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї  Стаття 10. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї  Стаття 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку членів сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї  Стаття 13. Захисний припис  Стаття 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства в сім'ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім'ї  Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї  Стаття 16. Джерела фінансування органів, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, і спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї  Стаття 17. Охорона прав членів сім'ї при здійсненні заходів з попередження насильства в сім'ї 

Інші нормативні акти

Про зовнішню трудову міграцію Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації Про державно-приватне партнерство Про цінні папери та фондовий ринок Про звернення громадян