Укр Рус

Про прокуратуру


Скачать бесплатно Закон України Про прокуратуру вiд 05.11.1991 № 1789-XII

Закон України Про прокуратуру вiд 05.11.1991 № 1789-XII ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні Стаття 2. Генеральний прокурор України

Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010

Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів Стаття 5. Функції прокуратури Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури Стаття 7. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень Стаття 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора Стаття 9. Участь у засіданнях органів державної влади і управління Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю Стаття 10-1. Повноваження прокурора Автономної Республіки Крим щодо правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України Стаття 11. Право невідкладного прийому Стаття 12. Розгляд заяв і скарг

Р о з д і л II
СИСТЕМА, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 13. Система органів прокуратури Стаття 14. Генеральна прокуратура України Стаття 15. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури Стаття 16. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури Стаття 17. Слідчі прокуратури Стаття 18. Колегії органів прокуратури

Р о з д і л III
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД Глава 1
Нагляд за додержанням і застосуванням законів { Назва глави 1 розділу III в редакції Закону N 2663-III ( ) від 12.07.2001 }

Стаття 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів Стаття 20. Повноваження прокурора Стаття 21. Протест прокурора Стаття 22. Припис прокурора Стаття 23. Подання прокурора Стаття 24. Постанова прокурора Стаття 25. Вимоги до документів прокурорського реагування Стаття 26. Вирішення питань, що випливають з міждержавних угод Стаття 27. Санкція на затримання і видворення іноземного громадянина або особи без громадянства Стаття 28. Гарантії і компенсації громадянам, що викликаються до прокуратури

Глава 2
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство { Назва глави 2 в редакції Закону N 2663-III ( ) від 12.07.2001 }

Стаття 29. Предмет нагляду

Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N від 26.11.93

Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство

Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2663-III від 12.07.2001

Стаття 32. Обов'язковість вказівок прокурора Стаття 33. Подання цивільного позову про відшкодування заподіяних злочином збитків

Глава 3
Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді { Назва глави 3 в редакції Закону N 2663-III ( ) від 12.07.2001 }

Стаття 34. Завдання прокурора в судовому процесі Стаття 35. Повноваження прокурора Стаття 36. Підтримання державного обвинувачення в суді

Статтю 36 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1130-IV від 11.07.2003

Стаття 36-1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді Стаття 37. Апеляційна, касаційна скарга прокурора

Статтю 38 виключено на підставі Закону N 2663-III від 12.07.2001

Статтю 39 виключено на підставі Закону N 2663-III від 12.07.2001

Стаття 40. Зміна апеляційної, касаційної скарги, відкликання справи із суду

Статтю 41 виключено на підставі Закону N 2663-III від 12.07.2001

Стаття 42. Участь Генерального прокурора України у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та Пленуму вищого спеціалізованого суду Стаття 43. Подання Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів

Глава 4
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян { Назва глави 4 в редакції Закону N 2663-III ( ) від 12.07.2001 }

Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора Стаття 45. Обов'язковість виконання постанов і вказівок прокурора

Р о з д і л IV
КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури Стаття 46-2. Підстави для звільнення працівників прокуратури Стаття 47. Класні чини працівників органів прокуратури Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури

Статтю 49 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N від 26.11.93; в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури

Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N від 26.11.93

Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих

Р о з д і л V
ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури Стаття 51-1. Інформування громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури

Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N від 26.11.93

Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N від 26.11.93

Стаття 53. Формений одяг працівників прокуратури Стаття 54. Печатка органів прокуратури Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор" Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про метрологію та метрологічну діяльність Про засади державної регіональної політики Про житловий фонд соціального призначення Про електронні документи та електронний документообіг Про Службу зовнішньої розвідки України