Укр Рус
< Про свободу совісті та релігійні організації

Про свободу совісті та релігійні організації
Стаття 14. Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій Ст. 14 ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації від 23.04.1991 № 987-XIIДля реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. { Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3795-12 від 23.12.93, N 5461-VI від 16.10.2012 } Релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут (положення) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії. { Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 } Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам. У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін. { Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3795-12 від 23.12.93, N 5461-VI від 16.10.2012 } Перевищення встановленого цим Законом терміну прийняття рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України. Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і реєстрація статутів (положень). У разі необхідності в розгляді питання про реєстрацію статуту (положення) можуть брати участь з дорадчим голосом представники релігійної організації.

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...32 

Перейти до статті