Укр Рус
< Про свободу совісті та релігійні організації

Про свободу совісті та релігійні організації
Стаття 16. Припинення діяльності релігійної організації Ст. 16 ЗУ Про свободу совісті та релігійні організації від 23.04.1991 № 987-XII
Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв'язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією. Реорганізація або ліквідація релігійної організації здійснюється відповідно до її власних настанов. Реєстрація статутів (положень) новоутворених після реорганізації релігійних організацій здійснюється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону. У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою, положень цього Закону та інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинено також за рішенням суду. У судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється лише у випадках: 1) вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону; 2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи; 3) систематичного порушення релігійною організацією встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо); 4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій. { Статтю 16 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3795-12 від 23.12.93 } Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації порядком позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України , за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації, або прокурора. { Статтю 16 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3795-12 від 23.12.93 }

Р о з д і л III

МАЙНОВИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...32 

Перейти до статті