Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперівСт. 35 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. Емітент акцій подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрації статуту в органах державної реєстрації звіт про результати розміщення акцій, а також інші документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту. { Абзац перший частини першої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

Емітент цінних паперів подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про результати розміщення цінних паперів , а також інші документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого розміщення цінних паперів. { Частина перша статті 35 в редакції Закону N 1522-VI від 11.06.2009 }

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 днів після отримання від емітента необхідних документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту або відмову в реєстрації.

3. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів є порушення вимог законодавства, пов'язане з розміщенням цінних паперів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів недобросовісною, а також невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

{ Частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.

{ Частина четверта статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

5. У разі розміщення облігацій емітент протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення облігацій. { Частина п'ята статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

{ Частину шосту статті 35 виключено на підставі Закону N 3264-VI від 21.04.2011 }

Стаття 1 ...33 34 35 36 37 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV