Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 30 ЗУ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад від 10.07.2010 № 2487-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про місцеві вибори

Про вибори депутатів місцевих та сільських рад
Стаття 30. Складання попередніх списків виборців

1. Після утворення виборчих дільниць органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців". Складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Для складання попереднього списку виборців керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за 25 днів до дня виборів подають відомості до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей періодичного поновлення до дня подання цих відомостей. Керівники відповідних районних органів Міністерства внутрішніх справ України подають органам ведення Державного реєстру виборців відомості про громадян України, яким у період з дня попереднього подання відомостей до дня місцевих виборів виповниться вісімнадцять років. { Абзац другий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

2. До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

3. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім'я , по батькові виборця, дата народження, місце проживання виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

Форму попереднього списку виборців встановлює Центральна виборча комісія з урахуванням вимог цього Закону.

4. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі "Примітки".

5. Не пізніш як за 19 днів до дня місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців у своєму приміщенні передає попередні списки виборців у двох примірниках на паперових носіях сільській, селищній, міській , районній у місті територіальній виборчій комісії.

Від імені територіальної виборчої комісії попередні списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в територіальній виборчій комісії.

6. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 13 днів до дня місцевих виборів передає один примірник попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в територіальній виборчій комісії, інший - в дільничній виборчій комісії.

7. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною шістнадцятою статті 34 цього Закону.

8. У разі одночасного проведення місцевих виборів з всеукраїнським референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців установлюється Центральною виборчою комісією.

Стаття 1 ...28 29 30 31 32 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті