Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 23 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про відходи Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить: { Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "а" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "б" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

в) забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

{ Пункт "г" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Пункт "д" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;

{ Пункт "є" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "ж" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

з) надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Пункт "з" частини першої статті 23 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

{ Пункт "и" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

і) погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами; { Пункт "і" частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "ї" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

й) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

к) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території України;

{ Пункт "л" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

м) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України; ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням; ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

п) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

{ Пункт "р" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

с) розроблення та впровадження систем поводження з відходами. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "с" згідно із Законом N 5179-VI від 06.07.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює й інші функції, передбачені цим Законом.
{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 } { Текст статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Стаття 1 ...21 22 23 23‑1 23‑2 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті