Укр Рус
< Про відходи

Про відходи
Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовищаСт. 23 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.12.2017


{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить: { Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "а" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "б" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

в) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України; { Пункт "в" частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "г" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Пункт "д" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;

{ Пункт "є" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "ж" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

з) надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Пункт "з" частини першої статті 23 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

{ Пункт "и" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

і) погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами; { Пункт "і" частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "ї" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

й) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

к) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території України;

{ Пункт "л" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

м) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України; ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням; ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

п) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

{ Пункт "р" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

с) розроблення та впровадження систем поводження з відходами. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "с" згідно із Законом N 5179-VI від 06.07.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює й інші функції, передбачені цим Законом.
{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 } { Текст статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }


Стаття 1 ...21 22 23 23-1 23-2 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті