Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про виноград та виноградне вино від 16.06.2005 № 2662-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про виноград та виноградне вино Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва 

{ Назва статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }
  Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання нормативними документами та Головним державним санітарним лікарем України. { Частина перша статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 16.10.2012 }

  { Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

  Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства. { Частина третя статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 03.02.2011 }
  Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та розливом вин у тару відповідно до нормативних документів, можуть у разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями. { Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 05.03.2009 }
  Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства. { Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }
  Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями. { Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 05.03.2009 }

Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють за стандартами України або згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення. { Частина сьома статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }
  Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам нормативних документів України, забороняється.

Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу. { Частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2974-VI від 03.02.2011 }
  Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами). { Частина десята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }
  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, затверджує нові марки виноробної продукції за поданням підприємств і організацій та на підставі висновку Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості. Право представляти до затвердження нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва. { Частина одинадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 16.10.2012 }
  Національна академія аграрних наук України може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач". { Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI від 03.02.2011 }
  Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження здійснюються у встановленому порядку. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV від 05.03.2009 }
  Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встановлено чинними стандартами та нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 }
  Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені чинними стандартами та нормативною документацію, з обов'язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, у встановленому порядку. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV від 16.10.2012 }
  У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції. { Частина статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 05.03.2009 }
  Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. { Частина сімнадцята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }
  При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів. { Частина статті 5 в редакції Законів N 3427-IV від 03.02.2011 }
  Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації. { Частина статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

  { Частину статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

  Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI від 05.03.2009 }

Головна і хвостова фракції спирту коньячного (відходи винокуріння) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті