Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 34 ЗУ Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про захист економічної конкуренції Стаття 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв

1. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті.

2. Плата справляється:

із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 880 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Абзац другий частини другої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

із заяв про надання дозволу на узгоджені дії - у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 280 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Абзац третій частини другої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

із заяв про надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону - у розмірі 320 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Абзац четвертий частини другої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 935-VIII від 26.01.2016 }

за видачу додаткових примірників завірених копій рішень з питань, передбачених цією частиною, - у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен примірник.

3. Плата вноситься у гривнях. Суб'єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати.
{ Статтю 34 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3567-VI від 05.07.2011 }

4. Плата зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Антимонопольного комітету України і використовується на потреби Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, якщо інше прямо не передбачено законом.

5. Неподання до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення. У разі несплати суми збору у строк, визначений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення, заява залишається без розгляду, що не позбавляє заявника права звернутися до цього органу з повторною заявою.

6. Подання повторної заяви, в якій обставини, що характеризують узгоджені дії, концентрацію, суттєво не змінилися, не потребує повторного внесення плати.

Стаття 1 ...32 33 34 35 36 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті