Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про засади функціонування ринку природного газу
Стаття 20. Права та обов'язки постачальників Ст. 20 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність

1. Постачальники мають право на доступ до Єдиної газотранспортної системи України, вільний вибір продавця ресурсу природного газу та на отримання послуг з транспортування природного газу магістральними газопроводами, газорозподільними мережами, послуг із закачування, відбору, зберігання у підземних сховищах газу згідно з умовами укладених договорів та законодавством.

2. Постачальник має право обмежити або припинити постачання природного газу споживачам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у разі:

1) непроведення розрахунків за спожитий природний газ згідно з умовами договорів;

2) споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений договором про його постачання.

3. Постачальники зобов'язані:

1) виконувати ліцензійні умови та умови договорів про постачання природного газу;

2) створювати страховий запас природного газу в обсягах та порядку , встановлених Кабінетом Міністрів України;

3) здійснювати постачання природного газу в обсягах наявних у них ресурсів та згідно з укладеними договорами;

4) забезпечувати постачання природного газу з дотриманням установлених державними стандартами та нормативно-технічними актами вимог щодо його якості і тиску;

5) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до об'єктів Єдиної газотранспортної системи України, які перебувають у його власності чи користуванні;

6) розміщувати інформацію про ціни на природний газ і тарифи на його розподіл, транспортування та постачання на своєму офіційному веб-сайті та в регіональних засобах масової інформації; { Пункт 6 частини третьої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

7) подавати оператору інформацію про наявні у них ресурси та прогнозні обсяги реалізації газу;

8) складати та підписувати разом із газотранспортними, газорозподільними чи газодобувними підприємствами та споживачами акти про обсяги природного газу, транспортованого споживачам, з якими постачальники мають договори на постачання природного газу;

9) забезпечувати 100-відсоткову попередню оплату за природний газ власникам ресурсу природного газу, який постачається кваліфікованим споживачам згідно з умовами укладених договорів;

10) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

4. Постачальники, які є інвесторами - учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції" . { Статтю 20 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.20

Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...24

Перейти до статті