Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Субрахунок 134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

На субрахунку 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю.


Рахунок 134

Інші субрахунки рахунка 13:

131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості