Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Субрахунок 976 Списання необоротних активів

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).


Рахунок 976

Інші субрахунки рахунка 97:

971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972 Втрати від зменшення корисності активів
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
977 Інші витрати звичайної діяльності