Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 97. Інші витрати

На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг.

За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".


Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:

971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972 Втрати від зменшення корисності активів
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
976 Списання необоротних активів
977 Інші витрати звичайної діяльності

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

79 "Фінансові результати"

Інші рахунки класу 9


Рахунок 90. Собівартість реалізації Рахунок 91. Загальновиробничі витрати Рахунок 92. Адміністративні витрати Рахунок 93. Витрати на збут Рахунок 94. Інші витрати операційної діяльності Рахунок 95. Фінансові витрати Рахунок 96. Втрати від участі в капіталі Рахунок 97. Інші витрати Рахунок 98. Податок на прибуток Рахунок 99. Надзвичайні витрати