Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 96. Втрати від участі в капіталі

На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції".Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
962 Втрати від спільної діяльності
963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

за кредитом з дебетом рахунків:

79 "Фінансові результати"

Інші рахунки класу 9


Рахунок 90. Собівартість реалізації Рахунок 91. Загальновиробничі витрати Рахунок 92. Адміністративні витрати Рахунок 93. Витрати на збут Рахунок 94. Інші витрати операційної діяльності Рахунок 95. Фінансові витрати Рахунок 96. Втрати від участі в капіталі Рахунок 97. Інші витрати Рахунок 98. Податок на прибуток Рахунок 99. Надзвичайні витрати