Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 35. Поточні фінансові інвестиції

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

351 Еквіваленти грошових коштів
352 Інші поточні фінансові інвестиції

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує


Інші рахунки класу 3


Рахунок 30. Каса Рахунок 31. Рахунки в банках Рахунок 33. Інші кошти Рахунок 34. Короткострокові векселі одержані Рахунок 35. Поточні фінансові інвестиції Рахунок 36. Розрахунки з покупцями та замовниками Рахунок 37. Розрахунки з різними дебіторами Рахунок 38. Резерв сумнівних боргів Рахунок 39. Витрати майбутніх періодів