Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
 
Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".
 
( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 1012 від 09.12.2002 )
 


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
30 Каса 301 Каса в національній валюті

Усі види діяльності

302 Каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

312 Поточні рахунки в іноземній валюті

Усі види діяльності

313 Інші рахунки в банку в національній валюті

Усі види діяльності

314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

332 Грошові документи в іноземній валюті

Усі види діяльності

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Усі види діяльності

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

34 Короткострокові векселі одержані 341 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Усі види діяльності

342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

352 Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

362 Розрахунки з іноземними покупцями

Усі види діяльності

363 Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням

Усі види діяльності

37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

372 Розрахунки з підзвітними особами

Усі види діяльності

373 "Розрахунки за нарахованими доходами

Усі види діяльності

374 Розрахунки за претензіями

Усі види діяльності

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Усі види діяльності

376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Усі види діяльності

377 Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

378 Розрахунки з державними цільовими фондами

Усі види діяльності

379 Розрахунки за операціями з деривативами

Усі види діяльності

38 Резерв сумнівних боргів      
39 Витрати майбутніх періодів      


Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки