Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
 

Порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального секторів економіки визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.

 

{ Клас 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006 }

 Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
40 Статутний капітал      
41 Пайовий капітал      
42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід

Усі види діяльності

422 Інший вкладений капітал

Усі види діяльності

423 Дооцінка активів

Усі види діяльності

424 Безоплатно одержані необоротні активи

Усі види діяльності

425 Інший додатковий капітал

Усі види діяльності

43 Резервний капітал      
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442 Непокриті збитки

Усі види діяльності

443 Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції

Усі види діяльності

452 Вилучені вклади й паї

Усі види діяльності

453 Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46 Неоплачений капітал      
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472 Додаткове пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

473 Забезпечення гарантійних зобов'язань

Усі види діяльності

474 Забезпечення інших витрат і платежів

Усі види діяльності

475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

Усі види діяльності

476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

Усі види діяльності

477 Забезпечення матеріального заохочення

Усі види діяльності

478 Забезпечення відновлення земельних ділянок

Усі види діяльності

48 Цільове фінансування і цільові надходження 481 Кошти, вивільнені від оподаткування

Усі види діяльності

482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів

Усі види діяльності

483 Благодійна допомога

Усі види діяльності

484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

Усі види діяльності

49 Страхові резерви 491 Технічні резерви

Страхова діяльність

492 Резерви із страхування життя

Страхова діяльність

493 Частка перестраховиків у технічних резервах

Страхова діяльність

494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

Страхова діяльність

495 Результат зміни технічних резервів

Страхова діяльність

496 Результат зміни резервів із страхування життя

Страхова діяльністьКлас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки