Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Субрахунок 423 Дооцінка активів

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.


Рахунок 423

Інші субрахунки рахунка 42:

421 Емісійний дохід
422 Інший вкладений капітал
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал