Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 42. Додатковий капітал

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 Емісійний дохід
422 Інший вкладений капітал
423 Дооцінка активів
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує


Інші рахунки класу 4


Рахунок 40. Статутний капітал Рахунок 41. Пайовий капітал Рахунок 42. Додатковий капітал Рахунок 43. Резервний капітал Рахунок 44. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Рахунок 45. Вилучений капітал Рахунок 46. Неоплачений капітал Рахунок 47. Забезпечення майбутніх витрат і платежів Рахунок 48. Цільове фінансування і цільові надходження Рахунок 49. Страхові резерви