Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 64. Розрахунки за податками й платежами

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та іншими асигнуваннями.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

641 Розрахунки за податками
642 Розрахунки за обов'язковими платежами
643 Податкові зобов'язання
644 Податковий кредит

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 17 "Відстрочені податкові активи" 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 28 "Товари" 31 "Рахунки в банках" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 42 "Додатковий капітал" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 67 "Розрахунки з учасниками" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 70 "Доходи від реалізації" 71 "Інший операційний дохід" 74 "Інші доходи" 84 "Інші операційні витрати" 85 "Інші затрати" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 95 "Фінансові витрати" 97 "Інші витрати" 98 "Податок на прибуток"

Інші рахунки класу 6


Рахунок 60. Короткострокові позики Рахунок 61. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Рахунок 62. Короткострокові векселі видані Рахунок 63. Розрахунки з постачальниками та підрядниками Рахунок 64. Розрахунки за податками й платежами Рахунок 65. Розрахунки за страхуванням Рахунок 66. Розрахунки за виплатами працівникам Рахунок 67. Розрахунки з учасниками Рахунок 68. Розрахунки за іншими операціями Рахунок 69. Доходи майбутніх періодів