Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 68. Розрахунки за іншими операціями

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63-67.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" має такі субрахунки:

680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
681 Розрахунки за авансами одержаними
682 Внутрішні розрахунки
683 Внутрішньогосподарські розрахунки
684 Розрахунки за нарахованими відсотками
685 Розрахунки з іншими кредиторами

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 19 "Гудвіл" 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 24 "Брак у виробництві" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 50 "Довгострокові позики" 60 "Короткострокові позики" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 70 "Доходи від реалізації" 80 "Матеріальні витрати" 84 "Інші операційні витрати" 85 "Інші затрати" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 95 "Фінансові витрати" 97 "Інші витрати" 99 "Надзвичайні витрати"

Інші рахунки класу 6


Рахунок 60. Короткострокові позики Рахунок 61. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Рахунок 62. Короткострокові векселі видані Рахунок 63. Розрахунки з постачальниками та підрядниками Рахунок 64. Розрахунки за податками й платежами Рахунок 65. Розрахунки за страхуванням Рахунок 66. Розрахунки за виплатами працівникам Рахунок 67. Розрахунки з учасниками Рахунок 68. Розрахунки за іншими операціями Рахунок 69. Доходи майбутніх періодів