Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 50. Довгострокові позики

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.

За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501 Довгострокові кредити банків у національній валюті
502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505 Інші довгострокові позики в національній валюті
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 45 "Вилучений капітал" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 60 "Короткострокові позики" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 84 "Інші операційні витрати" 85 "Інші затрати" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 95 "Фінансові витрати" 99 "Надзвичайні витрати"

Інші рахунки класу 5


Рахунок 50. Довгострокові позики Рахунок 51. Довгострокові векселі видані Рахунок 52. Довгострокові зобов'язання за облігаціями Рахунок 53. Довгострокові зобов'язання з оренди Рахунок 54. Відстрочені податкові зобов'язання Рахунок 55. Інші довгострокові зобов'язання