Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 31. Рахунки в банках

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:

311 Поточні рахунки в національній валюті
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
313 Інші рахунки в банку в національній валюті
314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 34 "Короткострокові векселі одержані" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 41 "Пайовий капітал" 42 "Додатковий капітал" 45 "Вилучений капітал" 46 "Неоплачений капітал" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 60 "Короткострокові позики" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації" 71 "Інший операційний дохід" 73 "Інші фінансові доходи" 74 "Інші доходи" 75 "Надзвичайні доходи" 76 "Страхові платежі"

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 41 "Пайовий капітал" 45 "Вилучений капітал" 46 "Неоплачений капітал" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 60 "Короткострокові позики" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 67 "Розрахунки з учасниками" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів" 76 "Страхові платежі" 84 "Інші операційні витрати" 85 "Інші затрати" 90 "Собівартість реалізації" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 95 "Фінансові витрати" 97 "Інші витрати" 99 "Надзвичайні витрати"

Інші рахунки класу 3


Рахунок 30. Каса Рахунок 31. Рахунки в банках Рахунок 33. Інші кошти Рахунок 34. Короткострокові векселі одержані Рахунок 35. Поточні фінансові інвестиції Рахунок 36. Розрахунки з покупцями та замовниками Рахунок 37. Розрахунки з різними дебіторами Рахунок 38. Резерв сумнівних боргів Рахунок 39. Витрати майбутніх періодів