Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 51. Довгострокові векселі видані

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" має такі субрахунки:

511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті
512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" кореспондує


Інші рахунки класу 5


Рахунок 50. Довгострокові позики Рахунок 51. Довгострокові векселі видані Рахунок 52. Довгострокові зобов'язання за облігаціями Рахунок 53. Довгострокові зобов'язання з оренди Рахунок 54. Відстрочені податкові зобов'язання Рахунок 55. Інші довгострокові зобов'язання