Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання

 

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

 Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

505 Інші довгострокові позики в національній валюті

Усі види діяльності

506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями 521 Зобов'язання за облігаціями

Усі види діяльності

522 Премія за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

523 Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53 Довгострокові зобов'язання з оренди 531 Зобов'язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54 Відстрочені податкові зобов'язання      
55 Інші довгострокові зобов'язання      


Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки