Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 6. Поточні зобов'язання

 

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

 Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

605 Прострочені позики в національній валюті

Усі види діяльності

606 Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

Усі види діяльності

62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

632 Розрахунки з іноземними постачальниками

Усі види діяльності

633 Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642 Розрахунки за обов'язковими платежами

Усі види діяльності

643 Податкові зобов'язання

Усі види діяльності

644 Податковий кредит

Усі види діяльності

65 Розрахунки за страхуванням 651 За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування

Усі види діяльності

652 За соціальним страхуванням

Усі види діяльності

654 За індивідуальним страхуванням

Усі види діяльності

655 За страхуванням майна

Усі види діяльності

66 Розрахунки за виплатами працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662 Розрахунки з депонентами

Усі види діяльності

663 Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами

Усі види діяльності

672 Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

68 Розрахунки за іншими операціями 680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

Усі види діяльності

681 Розрахунки за авансами одержаними

Усі види діяльності

682 Внутрішні розрахунки

Усі види діяльності

683 Внутрішньогосподарські розрахунки

Усі види діяльності

684 Розрахунки за нарахованими відсотками

Усі види діяльності

685 Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

69 Доходи майбутніх періодів      


Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки