Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 2. Запаси

 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 
Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".
 
Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів.
 
( Розділ "Клас 2. Запаси" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 717 від 20.10.2005 )
 


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Усі види діяльності

203 Паливо

Усі види діяльності

204 Тара й тарні матеріали

Усі види діяльності

205 Будівельні матеріали

Усі види діяльності

206 Матеріали, передані в переробку

Усі види діяльності

207 Запасні частини

Усі види діяльності

208 Матеріали сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

209 Інші матеріали

Усі види діяльності

21 Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети      
23 Виробництво      
24 Брак у виробництві      
25 Напівфабрикати      
26 Готова продукція      
27 Продукція сільськогосподарського виробництва      
28 Товари 281 Товари на складі

Усі види діяльності

282 Товари в торгівлі

Усі види діяльності

283 Товари на комісії

Усі види діяльності

284 Тара під товарами

Усі види діяльності

285 Торгова націнка

Усі види діяльності

286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Усі види діяльностіКлас 1. Необоротні активи Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки