Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 7. Доходи і результати діяльності

 

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

На рахунку 76 "Страхові платежі" узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

 Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

702 Дохід від реалізації товарів

Усі види діяльності

703 Дохід від реалізації робіт і послуг

Усі види діяльності

704 Вирахування з доходу

Усі види діяльності

705 Перестрахування

Усі види діяльності

71 Інший операційний дохід 710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

711 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

Усі види діяльності

712 Дохід від реалізації інших оборотних активів

Усі види діяльності

713 Дохід від операційної оренди активів

Усі види діяльності

714 Дохід від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

715 Одержані штрафи, пені, неустойки

Усі види діяльності

716 Відшкодування раніше списаних активів

Усі види діяльності

717 Дохід від списання кредиторської заборгованості

Усі види діяльності

718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

Усі види діяльності

719 Інші доходи від операційної діяльності

Усі види діяльності

72 Дохід від участі в капіталі 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

722 Дохід від спільної діяльності

Усі види діяльності

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані

Усі види діяльності

732 Відсотки одержані

Усі види діяльності

733 Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

742 Дохід від відновлення корисності активів

Усі види діяльності

744 Дохід від неопераційної курсової різниці

Усі види діяльності

745 Дохід від безоплатно одержаних активів

Усі види діяльності

746 Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

752 Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76 Страхові платежі      
79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності

Усі види діяльності

792 Результат фінансових операцій

Усі види діяльності

793 Результат іншої звичайної діяльності

Усі види діяльності

794 Результат надзвичайних подій

Усі види діяльностіКлас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки