Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 60. Короткострокові позики

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 Короткострокові кредити банків у національній валюті
602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605 Прострочені позики в національній валюті
606 Прострочені позики в іноземній валюті

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 60 "Короткострокові позики" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 45 "Вилучений капітал" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 60 "Короткострокові позики" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 84 "Інші операційні витрати" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 95 "Фінансові витрати" 99 "Надзвичайні витрати"

Інші рахунки класу 6


Рахунок 60. Короткострокові позики Рахунок 61. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Рахунок 62. Короткострокові векселі видані Рахунок 63. Розрахунки з постачальниками та підрядниками Рахунок 64. Розрахунки за податками й платежами Рахунок 65. Розрахунки за страхуванням Рахунок 66. Розрахунки за виплатами працівникам Рахунок 67. Розрахунки з учасниками Рахунок 68. Розрахунки за іншими операціями Рахунок 69. Доходи майбутніх періодів