Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 30. Каса

Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:

301 Каса в національній валюті
302 Каса в іноземній валюті

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 30 "Каса" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 34 "Короткострокові векселі одержані" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 41 "Пайовий капітал" 42 "Додатковий капітал" 45 "Вилучений капітал" 46 "Неоплачений капітал" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 60 "Короткострокові позики" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації" 71 "Інший операційний дохід" 73 "Інші фінансові доходи" 74 "Інші доходи" 75 "Надзвичайні доходи" 76 "Страхові платежі"

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 41 "Пайовий капітал" 45 "Вилучений капітал" 46 "Неоплачений капітал" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 60 "Короткострокові позики" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 67 "Розрахунки з учасниками" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації" 76 "Страхові платежі" 84 "Інші операційні витрати" 85 "Інші затрати" 90 "Собівартість реалізації" 91 "Загальновиробничі витрати" 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності" 95 "Фінансові витрати" 97 "Інші витрати" 99 "Надзвичайні витрати"

Інші рахунки класу 3


Рахунок 30. Каса Рахунок 31. Рахунки в банках Рахунок 33. Інші кошти Рахунок 34. Короткострокові векселі одержані Рахунок 35. Поточні фінансові інвестиції Рахунок 36. Розрахунки з покупцями та замовниками Рахунок 37. Розрахунки з різними дебіторами Рахунок 38. Резерв сумнівних боргів Рахунок 39. Витрати майбутніх періодів