Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 10. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

1. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою здійснення операцій з експорту та/або імпорту електричної енергії мають право отримати виключно електропостачальники, які не здійснюють діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території.

Електропередавальне підприємство у координації із системним оператором забезпечує недискримінаційні умови доступу електропостачальників до магістральних та міждержавних електричних мереж при здійсненні експорту та/або імпорту електричної енергії в межах технічної можливості таких електричних мереж з урахуванням їх пріоритетного використання для забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж від імені електропередавального підприємства надається системним оператором відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

2. Організація надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором у координації з системними операторами та/або операторами системи передачі сусідніх країн.

3. Системний оператор визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі. Величина доступної пропускної спроможності узгоджується з відповідними системними операторами та/або операторами системи передачі сусідніх країн.

Системний оператор відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж щоденно публікує інформацію на кожну добу, місяць та рік щодо обсягів доступної, вільної, розподіленої пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до закону надано пріоритетний доступ, прогноз щодо надійності вільної пропускної спроможності, а також вільної пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон.

4. Розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису, крім випадків, встановлених цим Законом. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж електропостачальники отримують за результатами аукціону.

У разі якщо сукупний попит на пропускну спроможність міждержавних електричних мереж перевищує величину вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, аукціон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасників аукціону, які пропонують найвищу ціну. У такому разі ціна доступу до пропускної спроможності за відповідним напрямком визначається за мінімальною ціною із задоволених заявок учасників аукціону.

За умови, що сукупний попит на пропускну спроможність міждержавних електричних мереж не перевищує або дорівнює величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, системний оператор, від імені електропередавального підприємства, надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на безоплатній основі.

Системний оператор з метою розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж проводить річні, місячні та добові аукціони. При проведенні аукціону системний оператор здійснює розподіл всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, визначеної на відповідний період.

5. Кошти, отримані електропередавальним підприємством в результаті надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на аукціонах, використовуються електропередавальним підприємством у першу чергу на збільшення пропускної спроможності таких мереж.

6. Електропостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, зобов’язані в строки, передбачені правилами ринку та порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, подати системному оператору добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії для отримання акцепту. У разі якщо у вищезазначений строк електропостачальник не надав системному оператору добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії, такий електропостачальник втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу експорту/імпорту електричної енергії, а системний оператор здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

У разі якщо електропостачальник протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України менше ніж на 70 відсотків, такий електропостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на аукціон.

Електропостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, мають право передати на договірних засадах іншим електропостачальникам доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, повідомивши та зареєструвавши у системного оператора передачу такого доступу відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

7. Збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється за рахунок інвестицій електропередавального підприємства або за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством.

Додаткові (збільшені) обсяги пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, створені за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не пов’язана прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством, можуть бути звільнені від дії положень частини четвертої цієї статті за таких умов:

інвестиція має підвищити рівень конкуренції на ринку електричної енергії;

інвестиція не відбудеться, якщо звільнення не буде надано;

інвестиція здійснюється в об’єкти електроенергетики об’єднаної енергетичної системи України;

жодна частина інвестицій або експлуатаційних витрат на створення та/або експлуатацію додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподіл електричної енергії електропередавального або електророзподільних підприємств України або операторів магістральних та міждержавних електромереж енергосистеми, в напрямку якої буде збільшено пропускну спроможність.

Таке звільнення надається особам, за рахунок інвестицій яких відбулося збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, на весь обсяг або частину додаткової (збільшеної) пропускної спроможності та на термін, що не може бути меншим терміну окупності інвестиційного проекту.

Відповідність інвестиційних проектів умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звільняються від дії частини четвертої цієї статті, та термін надання такого звільнення визначаються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Антимонопольного комітету України.

Експлуатацію новозбудованих об’єктів міждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не пов’язана прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством, здійснює електропередавальне підприємство за договором із власником/інвестором. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління новозбудованими об’єктами міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором як складовою об’єднаної енергетичної системи України.

Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...31

Перейти до статті