Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 9. Ринок допоміжних послуг

1. В Україні функціонує єдиний ринок допоміжних послуг.

На ринку допоміжних послуг системний оператор купує допоміжні послуги для забезпечення сталої та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та забезпечення якості електричної енергії.

2. Учасниками ринку допоміжних послуг є:

системний оператор, який купує та/або використовує допоміжні послуги;

постачальники допоміжних послуг, які пропонують та/або надають допоміжні послуги.

3. На ринку допоміжних послуг можуть придбаватися/надаватися допоміжні послуги для забезпечення:

1) регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об’єднаній енергетичній системі України, а саме:

послуги первинного, вторинного, третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності;

послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності;

2) підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України, а саме:

послуги регулювання напруги та реактивної потужності;

послуги із забезпечення відновлення функціонування об’єднаної енергетичної системи України після системних аварій.

Правилами ринку можуть бути передбачені інші допоміжні послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об’єднаній енергетичній системі України та підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України.

4. Допоміжні послуги впроваджуються рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за поданням системного оператора виходячи з потреб системного оператора у певних допоміжних послугах.

5. Функціонування ринку допоміжних послуг здійснюється за правилами ринку, які, зокрема, визначають:

види допоміжних послуг;

вимоги до суб’єктів ринку щодо надання допоміжних послуг та порядок підтвердження відповідності суб’єктів зазначеним вимогам;

зобов’язання суб’єктів ринку щодо обов’язкової участі у ринку допоміжних послуг та обов’язки надання певних допоміжних послуг;

порядок реєстрації постачальників допоміжних послуг;

порядок оприлюднення інформації, пов’язаної з придбанням допоміжних послуг;

порядок придбання/використання допоміжних послуг, у тому числі порядок ціноутворення щодо кожної допоміжної послуги;

підстави для застосування регулювання цін на ринку допоміжних послуг;

відповідальність за ненадання/неналежне надання допоміжних послуг;

порядок врахування при визначенні обсягів небалансів електричної енергії обсягів електричної енергії, відпущеної та/або спожитої постачальником допоміжних послуг у разі надання допоміжних послуг;

порядок проведення розрахунків за допоміжні послуги;

порядок проведення моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов’язань з надання допоміжних послуг.

6. Вимоги до постачальників допоміжних послуг (у тому числі критерії відповідності їх електроенергетичного обладнання потребам системного оператора), яким вони мають відповідати для надання допоміжних послуг, визначаються системним оператором відповідно до кодексу електричних мереж, правил ринку та інших нормативно-технічних документів. Інформація про вимоги до постачальників допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

Порядок перевірки та порядок проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг з метою підтвердження їх відповідності вимогам системного оператора визначаються кодексом електричних мереж.

7. Перелік допоміжних послуг, що мають в обов’язковому порядку пропонуватися та надаватися системному оператору постачальником допоміжних послуг, визначається правилами ринку.

Суб’єкти ринку електричної енергії зобов’язані зареєструватися у системного оператора для надання відповідних допоміжних послуг як постачальники таких допоміжних послуг у випадках та порядку, визначених правилами ринку.

Виробники зобов’язані брати участь у ринку допоміжних послуг та надавати допоміжні послуги у випадках, визначених правилами ринку.

8. Залежно від виду допоміжної послуги та потреби системного оператора придбання та/або використання допоміжної послуги може здійснюватися протягом доби, тижня, місяця, кварталу та року/років.

Купівля допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються на основі типових договорів про надання допоміжних послуг.

Типові договори про надання допоміжних послуг затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

9. Системний оператор відповідно до кодексу електричних мереж та інших нормативно-технічних документів визначає необхідні обсяги допоміжних послуг на певний період. Інформація щодо необхідних допоміжних послуг, їх обсягів та термінів придбання/надання є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

10. Допоміжні послуги купуються системним оператором на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених цим Законом.

11. Допоміжні послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності придбаваються з урахуванням потреб системного оператора у таких допоміжних послугах відповідно до плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років. Відбір постачальників допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності здійснюється системним оператором на конкурентних засадах відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Особливості придбання допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності визначаються цим Законом та Законом України "Про електроенергетику".

12. У разі якщо обсяг запропонованої допоміжної послуги менший, ніж потреба системного оператора у цій послузі, або якщо допоміжна послуга надається постачальниками допоміжних послуг, що займають монопольне (домінуюче) положення на ринку цих послуг або в окремій частині об’єднаної енергетичної системи України з існуючими системними обмеженнями, продаж такої допоміжної послуги є обов’язковим для постачальника допоміжних послуг, а послуга купується системним оператором за ціною, що розраховується ним за методикою розрахунку регульованих цін на допоміжні послуги, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Регульовані ціни на ринку допоміжних послуг в обов’язковому порядку мають забезпечувати:

відшкодування економічно обґрунтованих витрат постачальників допоміжних послуг на надання відповідних допоміжних послуг, у тому числі покриття обґрунтованих інвестицій, необхідних для забезпечення надання цих послуг;

отримання прибутку.

13. У разі якщо темп зростання цінових пропозицій постачальників допоміжних послуг, наданих на конкурентних засадах, перевищує обмеження, встановлені правилами ринку, продаж таких допоміжних послуг їх постачальниками та придбання системним оператором здійснюються за цінами, розрахованими відповідно до правил ринку.

14. Системний оператор надає адміністратору розрахунків інформацію щодо обсягів та цін придбаних ним допоміжних послуг, а також щодо фактично наданих допоміжних послуг для розрахунку відповідних платежів. Інформація щодо обсягів та вартості придбаних допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

15. Витрати системного оператора на оплату допоміжних послуг включаються до тарифу на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...31

Перейти до статті